Global Awakening: Kingdom Foundations

(Nederlands onder)

Global Awakening is hosting a conference about the foundations of the Kingdom of God. Specifically about healing and impartation. The last couple of years Randy Clark and the Global Awakening organisation have seen a move of God in Europe. There has been a major shift in the traditional church and now Global Awakening will gather believers from all denominations to be trained and equipped to set a new standard in the body of Christ about healing and the gifts of the Holy Spirit.

Students from the School of Supernatural Heroes have free access to the conference.

The Saturday evening service has free access (Holy Spirit Night).

<---------------------------------------------->

Global Awakening organiseert een conferentie over de fundamenten van het Koninkrijk van God. Specifiek over genezing en overdracht van zalving. De afgelopen jaren hebben Randy Clark en de Global Awakening organisatie een beweging van God gezien in Europa. Er heeft een verandering plaatsgevonden in de traditionele kerk en nu komen gelovigen van alle denominaties bij elkaar om getraind en toegerust te worden om een nieuwe standaard neer te zetten met betrekking tot genezing en de gaven van de Heilige Geest.

Studenten van de School of Supernatural Heroes hebben gratis toegang.

Zaterdagavond gratis toegang (Holy Spirit Night)