Training Love & Impact

This training offers you the tools to start evangelizing in the style that fits you. You will learn to cooperate with the Holy Spirit in order to have impact on the people around you. This course is renewing and fundamental, for Christians who want to share God’s love and power. You can witness extra ordinary things to happen when you are willing to position yourself depending on God, wanting to be used. A recommendation for each Christian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze training biedt je handvatten om te gaan evangeliseren in de stijl die bij je past. Je gaat leren samenwerken met de Heilige Geest om impact te hebben op de mensen om je heen. Deze cursus is vernieuwend en fundamenteel voor christenen, die willen uitdelen van Gods liefde en kracht. Je mag er getuige van zijn dat er bijzondere dingen gebeuren wanneer we bereid zijn ons afhankelijk op te stellen naar God en ons willen laten gebruiken. Een aanrader voor iedere christen!


Speaker Information

 • Img_7633-lr

  Ludwig Swinkels

  I grew up in a good Christian family, during which I surrendered my life entirely unto Jesus Christ at age sixteen. After working eleven years , as a cop in the police force, I started Crowns in 2010.

  At the police force I saw how degenerated the lives of people could look. I was extremely compassionate with people, through the love of Jesus, because I believe that every human in reality is the way Jesus sees him. We, who live based in Jesus, live like a new creation, we don’t live for ourselves anymore! My heart burns with desire, to see the Holy Spirit working powerfully through every believer. To bring, together as one body, daily Gods love in the places that we live, with impact.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ik ben opgegroeid in een goed christelijk gezin, waarin ik mijn leven op 16-jarige leeftijd volledig overgaf aan Jezus. Na 11 jaar als agent bij de politie te hebben gewerkt, startte ik in 2010 Crowns.

  In het politiewerk heb ik gezien hoe verdorven levens van mensen eruit kunnen zien. Ik ben enorm bewogen met mensen, door de liefde van Jezus, omdat ik geloof dat ieder mens in werkelijkheid diegene is zoals Jezus hem ziet. Wij, die vanuit Christus leven als een nieuwe schepping, leven niet meer voor onszelf! Mijn hart brandt van verlangen, om de Heilige Geest krachtig te zien werken door iedere gelovige heen. Om samen als één lichaam dagelijks Gods liefde te brengen, op de plaatsen waar wij leven, met impact.